Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Problem z działaniem e-remizy na urządzeniach z Android KitKat 4.4


Wystąpił problem z działaniem e-Remizy na urządzeniach z Android KitKat 4.4. W związku z tym firma "Abakus" przygotowała pakiet instalacyjny aktualnego certyfikatu dla systemu android z którego
korzysta e-Remiza.

W celu otrzymania pakietu instalacyjnego wraz  instrukcją należ skontaktować się z przedstawicielem firmy Abakus:

Kamil Przepióra
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
ul. Działowa 8a
43-300 Bielsko-Biała
tel. kom. 501 225 998
tel.: 33 8193925 wew.3