Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zmarł dh Józef Kłoda- Członek Honorowy Związku Ocotniczych Straży Pożarnych RP


   Z głębokim żalem i wyrazami smutku żegnamy zasłużonego dla Ochotniczego Pożarnictwa
dh Józefa Kłodę.

   

   Druh Józef Kłoda urodził się 26 lutego 1920  roku w Bestwinie. Zmarł 15.03.2021r. w wieku 101 lat
     Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18.03.2021r.
Wystawienie trumny w Strażnicy OSP Bestwina godz.14:15
Kondukt żałobny do kościoła w Bestwinie wyruszy o godz.14:40
Msza Św. o godz.15:00

 

Józef Kłoda do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwienie wstąpił  w 1939  roku jako członek czynny. Od 1960  roku pełnił wiele funkcji w strukturach ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy Bestwina, Powiatu, Województwa, jak również w Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W latach 1960 - 1972 był  członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach.
Od 1972 r. do 1987 r. był członkiem Prezydium Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego. ZOSP w Katowicach, równocześnie w latach 1976 - 1981 r. członkiem Zarządu Głównego Związku OSP.
W 1976 r. został wybrany członkiem gminnej Komisji Rewizyjnej w Bestwinie. Funkcję tą pełnił do 1977 r. w którym to, decyzją administracyjną została zlikwidowana gmina w Bestwinie. W latach 1978 - 1996 był członkiem Zarządu OSP w Bestwinie.
W międzyczasie w latach 1986 - 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Czechowicach - Dziedzicach oraz Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Bestwinie.
W latach 1987 - 2002  pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach.
Po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju i ponownym utworzeniu powiatów w latach 1999 - 2001 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Pszczynie oraz był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Bielsku - Białej.
Przez wiele lat był członkiem Komisji Odznaczeń przy Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP RP w Katowicach.
Druhowi Józefowi wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego i pszczyńskiego na Walnych Zebraniach nadało Godność Członka Honorowego - między innymi jednostka OSP w: Bestwinie, Starej Wsi, Dziedzicach, Bestwince,  Studzienicach, Goczałkowicach, Miedznej i Górze.  
W 1983 roku Zarząd Główny Związku OSP RP nadał mu godność Członka Honorowego ZOSP RP
W 2017 roku otrzymał Godność Członka Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach.

 Za długoletnią zaangażowaną działalność społeczną w ogniwach ochotniczego pożarnictwa został odznaczony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi, korporacyjnymi oraz zagranicznymi.

W 1971r. - Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa" oraz  Brązowym Krzyżem Zasługi.
W 1977r. - Złotą odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Woj. Katowickiego" oraz Odznaką „Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu"
W 1981r. - Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa"
W 1983r. -  Odznaką brązową „Za zasługi w ochronie porządku publicznego" oraz Odznaką Godność Członka Honorowego Związku OSP
W 1984r. -  Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Znakiem Związku OSP
W 1986r. -  Medalem Pamiątkowym 35-lecia Obrony Cywilnej
W 1988r. -  Złotą odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju"
W 1990r. -  Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie"
W 1993r. - Złoty Medalem (czeskim) za współpracę ze strażą ochotniczą w Ostrawie.
W 1998r. - Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza oraz Złotą odznaką „Za zasługi  w zwalczaniu powodzi"
W 1999r. -  Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego.
W 2006r. - Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego"
W 2010r. - Medalem Za Zasługi Dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego.

Przepojony pasją społecznego angażowania się dla dobra pożarnictwa, jako weteran ochotniczego pożarnictwa jeszcze do niedawna chętnie brał udział w różnych spotkaniach i uroczystościach strażackich.

W uznaniu długoletniej aktywnej działalności w ogniwach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych od szczebla lokalnego po centralny oraz legitymowaniu się szeregiem inicjatyw i osiągnięć   w tej działalności, które przyczyniły się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Bielsku - Białej druh Józef Kłoda uznany został za szczególnie zasłużonego i na tej podstawie został wpisany do Księgi Honorowej zasłużonych działaczy ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.

 

+++ wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie +++