Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Życzenia Świąteczne


DRODZY DRUHOWIE!
Pan zmartwychwstał prawdziwe!

Ta radosna nowina przez dwa tysiące lat rozbrzmiewa w duszach tych,
którzy w Niego uwierzyli.

Niech Święta Wielkanocne wypełnią Wasze dusze
tą najgłębszą radością,
której świadkami powinniśmy być
po krańce ziemi i aż do końca czasów.

Niech Zmartwychwstały błogosławi
Waszym domom, rodzinom, przyjaciołom i bliskim.
Niech Was obdarzy pokojem,
którego tak spragnieni jesteśmyw tym trudnym czasie zmagań z konsekwencjami pandemii.

Niech Wasze Święta Paschalne
będą piękne i radosne,
a nadchodzący czas
opromieniony blaskiem Zmartwychwstania
przyniesie nam wszystkim
błogosławione owoce Ducha Świętego!

Ks. Aleksander Smarduch - kapelan OSP

 

 

Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał,

Chrystus bowiem zmartwychwstał.

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

życzy

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej

Stanisław Nycz