Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Terminy składania sprawozdań finansowych


Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk przesłał do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach odpowiedź z Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia niektórych terminów składania sprawozdań finansowych. 

Pismo Dyrektora

Odpowiedż Ministerstwa Finansów