Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Dzień Strażaka 2021 - życzenia od władz Powiatu Bielskiego