Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Projekt ustawy o OSP


Projekt ustawy o OSP - czytaj dalej

Potencjalne uwagi do dokumentu proszę przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: operacyjna@straz.bielsko.pl w terminie do 12 maja 2021 r.

 

OCENA PROJEKTU USTAWY O OSP