Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

KONKURSY HISTORYCZNE 2021


Podsumowanie XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” i  XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa odbędzie się 19 września w Toruniu.

Spotkanie laureatów XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 r w Toruniu. Informacje o reprezentantach danego województwa zgłaszane są przez Oddziały Wojewódzkie do 30 lipca br. na adres ps@zosprp.org.pl do Działu Programowego ZG ZOSP RP.

Zgłoszenie pracy konkursowej w formie elektronicznej (skan karty zgłoszeń) należy wysłać na adres ps@zosprp.org.pl do 15 sierpnia br.

W tym roku Kronikę (z kartą zgłoszeń) należy wysłać na adres biura Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu najpóźniej do 30 sierpnia.

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76

Z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Kronik

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminami.

karta zgłoszenia PDF

żródło: http://www.zosprp.pl/?q=content/konkursy-historyczne-2021