Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zmarł Otton Wiśniański -  były Sołtys i Prezes OSP Międzyrzecze Górne


  Jak informuje portal Gminy Jasienica zmarł Otton Wiśniański -  były Sołtys i Prezes OSP Międzyrzecza Górnego.

 "...Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek w wieku 80 lat odszedł Otton Wiśniański, były sołtys Międzyrzecza Górnego, wieloletni strażak i prezes tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ś.P. Otton Wiśniański pełnił funkcję sołtysa Międzyrzecza Górnego w latach 1999 – 2009. Ponadto w latach 1982 – 1995 oraz 1997 – 2009 pełnił funkcję prezesa OSP Międzyrzecze Górne.

Ś.P. Otton czynnie działał na rzecz jednostki. Angażował się nie tylko w działalność bojową i organizacyjną jednostki, ale także lokalnej społeczności. Był inicjatorem między innymi budowy Domu Strażaka, kierownikiem w Domu Ludowym, a w latach siedemdziesiątych działaczem grupy teatralnej przy jednostce strażackiej.

W latach 2001 – 2007 Ś.P. Otton był członkiem komisji rewizyjnej, a także członkiem komisji historycznej przy Powiatowym ZOSP RP w Bielsku-Białej. Za swoją działalność odznaczony został medalami m.in.: im. Bolesława Chomicza, złotym znakiem związku OSP RP, złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczeniem za zasługi dla woj. bielskiego. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek, 23 lipca, o godz. 15.00 w kościele św. Marcina w Międzyrzeczu Górnym.Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, osobom najbliższym oraz całej strażackiej społeczności. Niech św. Florian przyjmie Cię na wieczną służbę"

Spoczywaj w pokoju

 

źródło: https://www.jasienica.pl/page/aktualnosci/details/2440#gsc.tab=0