Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Ogólnopolski Konkurs Kronik


W dniach 17-19 września odbył się w Toruniu Ogólnopolski Konkurs Kronik.
Nasi kronikarze zdobyli na tym konkursie sześć nagród:

Jan Ozimina OSP Bestwina - Kronika wzorowa!
Józef Distel OSP Bestwinka - Kronika wzorowa!
Danuta Pawlus i Czesław Marchar Zespół regionalny przy OSP Jaworze - Kronika wzorowa!

Marcin Strzelczyk OSP Szczyrk - Kronika poprawna
Joanna Wójcik OSP Wilamowice - Kronika poprawna
Barbara i Szymon Donocikowie OSP Grodziec - Kronika poprawna

Wysłana na konkurs praca popularno-naukowa autorstwa Marka Okrenta 
z OSP Pisarzowice niestety zaginęła w Toruniu... 
Przykro to pisać ale taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. 
Pozycja ta została wysłana i ujęta w dwóch zestawieniach
- jeden do Zarządu Głównego a drugi do Torunia wraz z pozostałymi kronikami.
Dziwne że nikt nie zwrócił uwagi że jednej pozycji brakuje.

Pomimo tego incydentu - jak relacjonuje dh Danuta Pawlus 
nastroje wśród uczestników były dobre, kronikarze skorzystali z wykładów, 
wymienili się doświadczeniami i w komplecie powrócili do domu. 
Zaznaczyć trzeba że były to jedyne kroniki z woj. śląskiego wysłane na konkurs.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym kronikarzom sukcesu na konkursie. 
Dziękuję za za zaangażowanie i wysiłek związany z gromadzeniem informacji zawartych w kronikach. 

			                                              
                        Przewodniczący Komisji Historycznej
                        Członek Prezydium Zarządu Powiatowego
                        ZOSP RP w Bielsku-Białej

                        dh Jacek Tomaszczyk