Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zawody sportowo pożarnicze drużyn OSP z Gmin Wilamowice, Bestwina i Czechowice-Dziedzice


18 września 2021 na Stadionie Sportowym w Hecznarowicach w ramach projektu p.n. "Na styku kultur-tradycja współzawodnictwa" współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa odbyły się zawody sportowo pożarnicze drużyn OSP z Gmin Wilamowice, Bestwina i Czechowice-Dziedzice.

Zawody zorganizowane zostały przez Oddział Gminny Związku OSP RP w Wilamowicach, oraz Lokalną Grupę Rybacką Bielska Kraina. 

W zawodach wzięło udział 7 drużyn męskich seniorów oraz 3 drużyny kobiet i MDP z jednostek naszej gminy i gmin ościennych.

Zawody nie były kwalifikacją do wyższego szczebla, celem była integracja drużyn OSP i dobra zabawa - dlatego zwycięzcami zostały wszystkie startujące w nich sekcje.

Na zakończenie zawodów wystąpiła drużyna oldbojów złożona z zawodników z jednostek OSP Gminy Wilamowice.

Galeria