Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line


Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

czytaj dalej