Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zaproszenie na Mszę Św w 50-tą rocznicę pożaru Rafinerii w Czechowicach