Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji strażaków