Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego


Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej odbędzie się w dniu 21.09.2022 o godz. 17:00 w OSP Wilkowice ul. Strażacka 3, 43-365 Wilkowice (mapa)