Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zaproszenie na wręczenie promes na zakupy dla MDP