Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Halowy turniej piłki nożnej dla MDP w katergorii wiekowej 15-18 lat


 26.11.2022 o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Czańcu  (hala sportowa) odbędzie się halowy turniej piłki nożnej dla MDP powiatu bielskiego w kategorii wiekowej 15 -18 lat. 

Zgłoszenia drużyn w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2022 na adres e-mail: damianczernik@wp.pl oraz telefonicznie 693361381

Wpłaty uczestników na zawody w kwocie 20 zł od osoby na konto OSP Czaniec 69 8124 0009 2001 0020 8246 0001 w tytule przelewu proszę podać jednostkę oraz ilość uczestników : przykład OSP ...............10