Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

1% podatku - wykaz jednostek które otrzymały wsparcie w 2022 roku


Wykaz  jednostek OSP, które uzyskały wsparcie 1% podatku w 2022 r. (za rok podatkowy 2021)  pobierz