Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Plenarne posiedzenie Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej


8 grudnia 2022 r. w OSP Pisarzowice (Gmina Wilamowice) odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej połączone ze spotkaniem opłatkowym. Jednym z punktów spotkania było wręczenie okolicznościowego medalu "50 ROCZNICA POŻARU RAFINERII NAFTY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH" jednostkom OSP uczestniczącym w tym pożarze, oraz instytucjom. Medal wręczył uczestnik tego tragicznego zdarzenia ppłk.w st.spocz. Zbigniew Pęzioł wraz z Wicestarostą bielskim Andrzejem Kamińskim,  Wiceprezesem Zarządu oddz.wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Januszem Pierzną oraz Prezesem Zarządu odz. powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisławem Nyczem

GALERIA