Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Noworoczne posiedzenie Komisji Historycznej ZOSP RP powiatu bielskiego


W dniu 11 stycznia w OSP Czechowice, odbyło się uroczyste, noworoczne posiedzenie
Komisji Historycznej ZOSP RP powiatu bielskiego.
Przewodniczący dh Jacek Tomaszczyk przywitał Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana
Błachuta, Prezesa Zarządu ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisława Nycza, Viceprezesa
Zarządu dh Krzysztofa Ryłko oraz Prezesa OSP Czechowice dh Marcina Grąckiego -
gospodarza tego spotkania. Przewodniczący omówił krótko przebieg Konkursu Kronik
który odbył się 9 lipca 2022 roku. Podziękował raz jeszcze uczestnikom - kronikarzom,
oraz tym, którzy przyczynili się do sfinansowania tej imprezy.
Na tym posiedzeniu został wręczony dyplom druhowi Markowi Okrentowi za wyróżnienie
jego pracy na konkursie powiatowym w minionym roku.
Publikacja: „Szukając Korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej
w Pisarzowicach” - autor Marek Okrent.
Z wielką przyjemnością Przewodniczący poinformował zebranych iż dh Marek Okrent za
swoją pracę otrzymał również wyróżnienie na konkursie Ogólnokrajowym w Warszawie.
Dyplom potwierdzający to wyróżnienie publikujemy poniżej.
Pod znakiem zapytania są dalsze konkursy kronik na szczeblu ogólnokrajowym, na dzień
dzisiejszy nie ma decyzji Zarządu Głównego co do losów tej niezwykle potrzebnej dla
kontynuacji ruchu kronikarskiego imprezy.
Przewodniczący wyraził zaniepokojenie brakiem zaznaczenia roli Komisji Historycznej w
organizacji takich imprez jak Konkurs Sikawek w Wilkowicach i Memoriale Haliny
Dzidówny w Zabrzegu. Oba te wydarzenia zostały powołane przed laty przez Komisję
Historyczną.
Zaproponował by na najbliższych zawodach, pojawiła się wzmianka historyczna o
sikawkach konnych oraz Memoriale.
Przewodniczący przypomniał o planach (formułowanych przed epidemią) powołania
Powiatowych Zawodów „Oldboj” – dla druhów którzy są już nieco „zaawansowani”
wiekowo.
Zebrani przychylnie odnieśli się do tych propozycji.
Burmistrz Marian Błachut pogratulował zebranym sukcesów i życzył wszystkim dobrego
Nowego Roku.
Głos Zabrał Prezes dh Stanisław Nycz, podziękował za pracę przewodniczącemu Jackowi
Tomaszczykowi oraz kronikarzom. Gratulując sukcesów życzył dobrego, spokojnego
Nowego Roku.
Przewodniczący podziękował Gościom oraz Kronikarzom za uczestnictwo, oraz złożył
życzenia Dobrego Nowym Roku.

Jacek Tomaszczyk
Przewodniczący Komisji Historycznej