Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Eliminacje powiatowe OTWP


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" odbędą się w dniu 01.04.2023 o godz. 9:00 w OSP Jaworze.

Zgłoszenia uczestników (skan protokołu z eliminacji na szczeblu gminnym) należy przesłać do dnia 27.03.2023 na adres:  poczta@zosprpbielsko.pl ; lub staszeknr1@gmail.com