Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Informacja dotycząca konkursów historycznych


Komisja Historyczna informuje,  że trwa kolejna edycja konkursów w Warszawie:

– Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa,

– Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP”

Termin nadsyłania wniosków i prac  upływa 15 września 2023 r.

Prace i wnioski, z dopiskiem „konkurs historyczny” należy przesyłać na adres:

Związek OSP RP, 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1.

 

Bliższe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są zamieszczone na stronie

ZOSP RP w zakładce Historia.

Zgłoszeń prac i wysyłkę należy dokonać osobiście.

 

- przewodniczący Komisji Historycznej

Jacek Tomaszczyk