Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Obóz MDP - Jarosławiec


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. śląskiego uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych organizowany będzie obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

więcej informacji