Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego uprzejmie informuje, że Urząd Marszałkowski zabezpieczył w budżecie Województwa Śląskiego 4 000 000 zł na dotacje dla gmin województwa śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Wnioski na samochody będą rekomendowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach w porozumieniu z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach oraz innymi instytucjami współdziałającymi w tym zakresie.

Dokumenty należy składać do biura OW ZOSP RP w Katowicach ul. Dąbrowskiego 8 w terminie do 01.03.2024. Pismo i wzór wniosku w linku poniżej. .

wniosek