Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Dotacja „Bezpieczny strażak” – uzyskanie opinii OW ZOSP RP w Katowicach