Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej