Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zakupy sprzętu


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP woj. śląskiego informuje o możliwości realizacji zamówień sprzętu ratowniczo-gasniczego, który zostanie objety dofinansowaniem ze źródeł KSRG, MSWiA, oraz WFOŚiGW w sklepach związku. Sklepy dysponują sprzetem i umundurowaniem pożarniczym niezbędnym do wyposazenia jednostek OSP. Zakupy w sklepach związku gwarantują sprzęt certyfikowany o dobrej jakości i przystępnej cenie. Niezbędnych i fachowych informacji udzielają specjaliści dostępni w punktach sprzedaży pod numerami tel. Katowice 505 033 157, Częstochowa 505 033 237, Bielsko-Biała 505 033 161.

Zamówienia prosimy kirować na adres mailowy: katowice@zosprp.pl , czestochowa@zosprp.pl , bielsko.biala@zosprp.pl