Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Komisja ds. odznaczeń


Skład Komisji:

Członek Komisji: Jacek Wójcik

Członek Komisji: Czesław Malchar

Członek Komisji: Janusz Pierzyna

Członek Komisji: Marek Sporek

Członek Komisji: Grzegorz Gabor

Członek Komisji: Tadeusz Szkucik

 

Skład Kapituły Medalu "Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego" :


Przewodniczący Kapituły: Tadeusz Szkucik

Sekretarz Kapituły: Jacek Wójcik

Członek Kapituły: Grzegorz Gabor

Członek Kapituły: Stanisław Górny

Członek Kapituły: Janusz Pierzyna

Członek Kapituły: Danuta Pawlus

Członek Kapituły: Grzegorz Gawęda

 


 

Zasady noszenia odznaczeń, odznak i wyróżnień na mundurze: