Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Komisja ds. MDP


Skład Komisji:

Przewodniczący - Szymon Więcek
Wiceprzewodniczący - Katarzyna Mola
wiceprzewodniczący - Sebastian Sacher- sport
wiceprzewodniczący - Tomasz Adamowicz - sprzęt
sekretarz - Katarzyna Lalik

członek - Adam Binda
członek - Mateusz Olma
członek - Rafał Ryszka
członek - Tomasz Przybyła
członek -  Wojciech Sternal
członek -  Wojciech  Dudek
członek -  Benia Bańdura

Członkowie komisji - z każdej jednostki minimum jeden opiekun MDP