Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Komisja ds. MDP


Skład Komisji:

Przewodniczący Grzegorz Gawęda
Wiceprzewodniczący Piotr Kozieł
Wiceprzewodniczący Zbigniew Wrona 
Wiceprzewodniczący Marta Zaręba 
Sekretarz Katarzyna Lalik 
Skarbnik Mariusz Bieszczad 
Członek Szymon Więcek 
Członek Marcin Foltyn 
Członkowie komisji - z każdej jednostki minimum jeden opiekun MDP
 
Powiatowy obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla MDP: relacja i galeria