Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zarząd


Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego:

Prezes: Stanisław Nycz

Wiceprezes: Janusz Pierzyna

Wiceprezes: Krzysztof Ryłko

Wiceprezes: Zygmunt Łukoś

Wiceprezes: Grzegorz Gabor

Sekretarz: Roman Jędrzejko

Skarbnik: Krzysztof Kuś

Członek Prezydium: Marek Sporek

Członek Prezydium: mł.bryg. Roman Marekwica - Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej

Członek Prezydium: Mędrzak Mateusz

 


Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego:

Artur Beniowski
Mirosław Szemla
Marian Błachut
Marcin Dziki
Florian Feruga
Stanisław Cebulak
Artur Duława
Roman Marekwica
Czesław Malchar
Jan Samerlik
Damian Czernik
Marek Sporek
Tomasz Przybyła
Tadeusz Łaś
Katarzyna Lalik
Jan Chrząszcz


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:              Tomasz Donocik
Wiceprzewodniczący:     Tadeusz Szkucik
Sekretarz:                           Wojciech Kąkol