Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zarząd


Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego:

Prezes: Stanisław Nycz

Wiceprezes: Tadeusz Szkucik

Wiceprezes: Janusz Pierzyna

Wiceprezes: 

Sekretarz: Roman Jędrzejko

Skarbnik: Krzysztof Kuś

Członek Prezydium: Szymon Kastelik

Członek Prezydium: bryg. Zbigbiew Mizera - Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej

Członek Prezydium: Jacek Tomaszczyk - Przewodniczący Komisji Historycznej

Członek Prezydium: Grzegorz Gawęda - Przewodniczący Komisji ds. MDP


Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego:

Artur Beniowski

Marian Błachut

Stanisław Cebulak

Jan Chrząszcz - Wicewojewoda Śląski

Marcin Foltyn

Grzegorz Gabor

Stanisław Górny

Andrzej Kamiński - Senator RP

Sławomir Kasperek

Jacek Tomaszczyk

Katarzyna Lalik

Aleksander Lorenz

Zbigniew Majcherczyk

Czesław Malchar

Roman Marekwica

Tomasz Przybyła

Marek Sporek

Jacek Wójcik - Przewodniczący Komisji ds. odznaczeń i wyróżnień


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Tomasz Donocik

Z-ca Przewodniczącego:

Sekretarz: Zbigniew Wrona