Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Terminarz


 

13.04.2024 godz. 9:00 - Eliminacje powiatowe OTWP - GOK Jasienica

24.04.2024 godz. 17:00 - Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Porąbce