Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Informacja Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w sprawie dotacji dla jednostek OSP


W nawiązaniu do pisma nr ZK.5521.14.2020.BB z dnia 6.05.2020 informujemy, że istnieje możliwość wydatkowania dotacji w kwocie 5000 zł. (przez wytypowane jednostki przez Zarządy Gminne na 2020rok) na wydatki bieżące - zakup/dofinansowanie zakupu do kwoty 10 000,00 zł. jak również inwestycyjne - dofinasowanie zakupu od kwoty 10 000,00zł.

Niezbędne jest jednak określenie powyższego we wniosku o dotację w kwocie 5000,00 z budżetu powiatu na 2020 rok. Jednostki OSP, które przesłały już wnioski proszę o doprecyzowanie jedynie wówczas, kiedy wydatkować będą dotację w ramach wydatków inwestycyjnych. Nie skorygowane będą traktowane jako wniosek o dofinansowanie w ramach wydatków bieżących.