Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Pomoc dla dh OSP Kobiernice


Drodzy Druhowie. 

Jak zapewne wiecie 16.10.2020 w Kobiernicach miało miejsce poważne zdarzenie - wybuch gazu w budynku mieszkalnym. Jak sie poźniej okazało poszkodowanym w wypadku został druh OSP Kobiernice, a zarazem funkcjnariusz PSP w Bielsku-Białej Grzegorz Pająk. Niestety w wyniku wybuchu śmierć poniosła mama druhów Grzegorza, Dariusza, Jacka i Mirosława Pająk z OSP Kobiernice.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, oraz wszystkich Druhów z jednostek OSP z Powiatu Bielskiego składam poszkodowanym druhom najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia. 

Poniżej apel  OSP Kobiernice o pomoc dla poszkodowanych. Zachęcam Druhów i jednostki OSP do wsparcia tego szczytnego celu. 

                                              

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Bielsku-Białej

Stanisław Nycz

 

"W dniu 20 października 2020 roku zostało utworzone specjalne konto bankowe, na którym będą gromadzone środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu niezbędnych rzeczy utraconych w wyniku zawalenia się budynku po wybuchu gazu dla poszkodowanych:

- druha Grzegorza Pająka, członka czynnego OSP Kobiernice, funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej służącego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej;

- jego ojca druha Ludwika Pająka, wieloletniego członka czynnego OSP Kobiernice;

- jego żony Anety wraz z córką oraz dwoma synami.

W wyniki tragedii śmierć poniosła jego matka.

Środki można wpłacać na konto nr:

Bank Spółdzielczy w Porąbce
28 8124 0009 2001 0004 3762 0002

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach
ul. ks. Korzonkiewicza 17
43-356 Kobiernice

z dopiskiem „Pomoc dla druha Grzegorza Pająka i jego rodziny”.