Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Dotacja 5000 zł dla OSP ze środków MSWiA