Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Narada dla przedstawicieli Zarządów i Komisji Rewizyjnych Oddziałów Powiatowych i Gminnych ZOSP RP