Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Zaproszenie na plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej


2 grudnia 2021 o godz. 16:00 w OSP Bronów (jak dojechać) odbędzie się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej.

Na posiedzenie prócz członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP zapraszamy również wszystkich Prezesów Oddziałów Gminnych ZOSPRP powiatu bielskiego, Komendantów Gminnych oraz Prezesów  z jednostek OSP z powiatu bielskiego.

Obowiązuje ubiór galowy.

Proszę o potwierdzenie przybycia na nr tel. 507 453 919

 

PREZES
 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Bielsku-Białej

 Stanisław Nycz