Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Turniej halowej piłki nożnej MDP powiatu bielskiego


W dniu 26.11.2022r. w hali sportowej szkoły podstawowej w Czańcu odbył się turniej halowej piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu
bielskiego w kategorii wiekowej 15 – 18 lat. Turniej zorganizowany został przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku Białej oraz Gminę Porąbka.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 6 drużyn chłopców orazjedna drużyna dziewcząt. Turniej przeprowadzono w systemie „każdy z każdym” dlatego też drużyny rozegrały w sumie 21 meczy.
OSP Janowice
OSP Bestwinka
OSP Kaniów
OSP Czaniec
OSP Porąbka - dziewczęta
OSP Porąbka
OSP Kobiernice

Zwyciężyła drużyna z najlepszym wynikiem punktowym. W drugiej kolejności o
wygranej decydował bilans bramkowy.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. OSP Porąbka
2. OSP Kaniów
3. OSP Kobiernice
4. OSP Bestwinka
5. OSP Czaniec
6. OSP Janowice
7. OSP Porąbka – dziewczęta
Najlepszy Strzelec Turnieju – Rafał Beniowski OSP Kaniów (10 bramek
strzelonych)
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Kacper Motłoch OSP Kaniów (1 bramka
przepuszczona)

 

autor: Damian Czernik - Komendant Gminny ZOSP RP w Porąbce

 

GALERIA