Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Turniej Siatkówki dla MDP


                                      Wójt Gminy  Bestwina

          Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Bestwina

                                                   Zapraszają na :

Turniej Siatkówki

dedykowany dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu Bielskiego

który odbędzie się w dniu 25 03 2023 roku na hali sportowej w Kaniowie.

Turniej  jest przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych od 9 do 13 lat i 14 do 18 lat.

Turniej rozpocznie się o godz. 9.00 . Proszę o wcześniejsze przybycie.

Zgłoszenia będą przyjmowane  do dnia 18 03 2023 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach

 na adres email: janowiceospgmail.com

Wpłatę należy dokonać do dnia 18 03 2023 w kwocie 20 złotych od osoby

  na konto  Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach :

6

8

8

4

5

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

9

5

4

2

0

0

0

0

0

1

0

 

Bank Spółdzielczy  w Bestwinie.

Wpłata na konto będzie potwierdzeniem uczestnictwa w turnieju. 

Kontakt telefoniczny :  Sebastian Sacher  – 662 863 918 lub Zygmunt Łukoś -696 016 593

 

 

                                                                                                                 Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

                                                                                                                                     w Bestwinie

                                                                                                                                    Zygmunt Łukoś