Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Informacja Komisji d.s. Odznaczeń przy Zarządzie Oddz.Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej


Komisja d.s. Odznaczeń przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej informuje ze zostały przyznane nowe limity na odznaczenia dla powiatu bielskiego:

Złoty Znak Związku OSP RP - 2 szt

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza  - 2 szt

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - 20 szt

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa - 20 szt

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - 24 szt

Odznaka Strażak Wzorowy - 31 szt

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku-Białej na podstawie powyższych limitów dokonało podziału odznaczeń na poszczególne Zarządy Gminne:

 

Wnioski na odznaczenia należy złożyć do dnia 15 grudnia 2023 r.

 

 

Przewodniczacy Komisji ds. Odznaczeń

/-/ Jacek Wójcik