Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bielsku-Białej

Powiatowy turniej piłki siatkowej dla MDP - wyniki


Wyniki  Powiatowego turnieju w piłce siatkówej MDP powiatu bielskiego w dniu 09 03 2024 :

grupa wiekowa 9-13 lat dziewczyny i chłopcy miejsca :
1. OSP Porąbka
2. OSP Stara Wieś 1
3. OSP Stara Wieś 2
Oraz brały udział :
OSP Bestwina , OSP Bestwinka , OSP Janowice

grupa wiekowa 14-18 lat dziewczyny :
1. OSP Porąbka
2. OSP Międzyrzecze Górne
3. OSP Janowice
4. OSP Bujaków

grupa wiekowa 14-18 lat chłopcy :
1. OSP Kaniów
2. OSP Kobiernice
3. OSP Porąbka
Oraz brali udział :
OSP Międzyrzecze Dolne , OSP Stara Wieś – dwie drużyny , OSP Bestwina,
OSP Bestwinka, OSP Janowice, OSP Wilkowice , OSP Stara Wieś

 

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować OSP Janowice za przygotowanie i zorganizowanie  turnieju , który odbył się na nowej hali przy szkole podstawowej w Janowicach . Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pozostałym druhnom i druhom oraz tym  wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy obu  turniejach . Nagrody   ufundowali : Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Bielsku-Białej , Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Gminy w Bestwinie,  GOK w Bestwinie, za co bardzo dziękuję. 

Zygmunt Łukoś - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP  w Bestwinie.